Piet Marius Vernimmen, Ulbe Eerhard, Uilke Romkema, Hendrik ten Hoeve, Sjoerd Visser

MRTRS00099000065

Piet Marius Vernimmen
1891-12-01
Haskerland

Ulbe Eerhard
1891-11-22
Haskerland

Uilke Romkema
1891-02-16
Haskerland

Hendrik ten Hoeve
1891-07-24
Idaarderadeel

Sjoerd Visser
1891-04-05
Haskerland

Aris Zwart
1891-12-23
Opsterland

up