Pieter de Vos, Tjitte Keuning, Tiemen Stobbe, Jakob Hendrik van Riesen, Anne Jager

MRTRS00099000006

Pieter de Vos
1891-02-11
Tytsjerksteradiel

Tjitte Keuning
1891-05-18
Engwirden Terband

Tiemen Stobbe
1891-03-18
Ommen

Jakob Hendrik van Riesen
1891-12-18
Schoterland Heerenveen

Anne Jager
1891-07-21
Engwirden Terband

Bouwe Dirk Dam
1891-03-29
Schoterland Rottum

up