Hielke van der Zee, Pier Muurling, Jan van der Plaats, Remmelt Brandsma, Ate Hiemstra

MRTRS00099000090

Hielke van der Zee
1891-05-15
Hennaarderadeel

Pier Muurling
1891-04-13
Sneek

Jan van der Plaats
1891-08-11
Franekeradeel

Remmelt Brandsma
1891-04-11
Hennaarderadeel

Ate Hiemstra
1891-06-15
Hennaarderadeel

Taeke Hogendorp
1891-07-07
Hennaarderadeel

up