Wieger Tibbesma, Broer Snijder, Andries van Dijk, Arend Jan Nauta, Dirk van der Meer

MRTRS00102000256

Wieger Tibbesma
1894-04-07
Warten

Broer Snijder
1894-10-29
Mildam

Andries van Dijk
1894-01-06
Nijehaske

Arend Jan Nauta
1894-01-28
Heerenveen

Dirk van der Meer
1894-10-03
Heerenveen

Age van der Woude
1894-11-09
Jubbega

up