Jan Hendrik Bakker, Hyronimus Ignatius Willebrordus Lampe, Tjitte de Vries, Andries Bos, Ruurd Jacobus Reitsma

MRTRS00102000278

Jan Hendrik Bakker
1894-07-02
Sneek

Hyronimus Ignatius Willebrordus Lampe
1894-04-13
Sneek

Tjitte de Vries
1894-06-08
Sneek

Andries Bos
1894-01-12
Nijehaske

Ruurd Jacobus Reitsma
1894-01-22
Beetgum

Jelle Langeraap
1894-10-20
Hommerts

up