Jan Snijder, Uiltje ten Kate, Albert Brouwer, Pieter van Tuinen, Evert de Vries

MRTRS00099000339

Jan Snijder
1891-06-18
IJlst

Uiltje ten Kate
1891-10-15
IJlst

Albert Brouwer
1891-04-24
IJlst

Pieter van Tuinen
1891-06-16
Wymbritseradiel

Evert de Vries
1891-02-08
IJlst

Feike Boschma
1891-06-29
Wymbritseradiel

up